Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen till utbildningen "Ett säkert bad" den 11-12 mars

När?                                     
11-12 mars 2014

Var?
Dahls Hotell och Tolvåkersbadet i Löddeköpinge

Utbildningen följer den Anvisningar för badanläggning som tagits fram av Konsumentverket och som är tänkta att bli en Branschöverenskommelse.

Utbildningen vänder sig till dig som är ansvarig för en badanläggning, säkerhetssamordnare i kommunen eller liknande. Efter utbildningen kommer du att ha grundläggande kunskaper och praktiskt kunna tillämpa dem i enlighet med Konsumentverkets anvisning. Särskilt fokus kommer att läggas på praktisk riskanalys i badanläggning.

Innehåll

  • Säkerhet vid badanläggningar för att förebygga personskador
  • Säkerhetspolicy, säkerhetsorganisation
  • Riskanalys och systematiskt säkerhetsarbete
  • Praktiska övningar i riskanalys
  • Kompetenskrav hos badvärdar och säkerhetsutbildning
  • Räddningsutrustning
  • Bemanning och övervakning
  • Kontroll av tillträde till badanläggningen
  • Säkerhetsinformation


Mer information och anmälan
Utbildningen startar kl. 10.00 den 11 mars och avslutas kl 14.00 den 12 mars på Dahls Hotell, Löddeköpinge. Praktiska övningar i riskanalys kommer att äga rum på Tolvåkersbadet i Löddeköpinge. Kursledare är Mikael Olausson och Anders Wernesten.
Ytterligare information kan fås av anders.wernesten@sls.a.se

Anmälan sker på denna sida

Kurskostnad
I kostnaden för utbildningen ingår dokumentationen Ett säkert Bad som innehåller en mängd material som du kommer att ha nytta av i ditt dagliga säkerhetsarbete samt lättare lunch den 10 och 11 december samt fika båda dagarna. Kurskostnaden är 3 200 kronor som faktureras i samband med anmälan.
Kommun som är EVK-medlem erhåller 20 procent rabatt på ovanstående kurskostnader.

Boende
Boende bokas och betalas av deltagarna själva. Vi rekommenderar Dahls Hotell 046-285 2400 där vi reserverat ett antal rum. Ange SLS utbildning 11-12 mars vid bokning.

Sista dag för anmälan är den 28 februari
Anmäld plats får överlåtas till annan deltagare. Kurskostnaden för avanmäld plats återbetalas med ett avdrag på 500 kronor om avanmälan görs senast den 28 februari annars inte

Kursansvarig: anders.wernesten@sls.a.se, 070-592 95 67

Välkomna!