Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Svenska Livräddningssällskapet medverkar i arbete för kvalitetssäkrande av hjärtstartare

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd (hjärtstopp) och endast ett fåtal av dessa överlever. Eftersom de flesta fallen sker utanför sjukvården är det kritiskt att det finns någon i närheten som är kunnig i hjärt- och lungräddning, eller att det finns tillgång till en hjärtstartare. På senare år har det blivit allt vanligare att företag och organisationer skaffar hjärtstartare. De finns bl a på gym, hotell och restauranger och även utplacerade av landstingen i offentliga miljöer. Det är även möjligt för privatpersoner att skaffa sig denna utrustning.

Swedish Standard Institute (SIS) har nu startat en kommitté som ska ta fram en standard, som ger gemensamma riktlinjer för hjärtstartare som är placerade ute på arbetsplatser, offentliga miljöer utanför sjukvården.

Standarden kommer att bland annat:

· ta fram en definition på hjärtsäker plats/zon/arbetsplats
· ange krav för handhavande, utbildning, service och underhåll
· ange krav för tillgänglighet, ansvar och registrering
· syfta till att underlätta för den som tillhandahåller hjärtstartare
· gynna användning för att rädda liv
· användas som upphandlingsunderlag

Arbetet kommer påbörjades i september 2013 och beräknas ta ca 2 år. Utöver Svenska Livräddningssällskapet, medverkar följande organisationer i arbetet

· Dahl Medical AB
· Hjärt-Lungfonden
· HLR Konsulten Sverige AB
· Laerdal Medical AB
· Master Training Education AB
· Mediq Sverige AB
· Physio-Control
· Svenska HLR rådet
· Vårdförbundet
· Zoll International Holding BV

Svenska Livräddningssällskapet representeras av Carina Keijstut.

Mer information om projektet finns på SIS hemsida

SIS

Svenska Livräddningssällskapet