Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Simkunnigheten ökar, stor variation över landet

Simkunnigheten ökar

 - Det är otroligt glädjande att se att simkunnigheten går upp! Vi tror och hoppas att våra satsningar på gratis vuxensimskolor och ökad kommunikation om vikten att lära sig simma har bidragit till ökningen, säger Karin Brand, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet

78 procent har svarat ja på frågan om man anser sig kunna simma enligt den nordiska simkunnighetsdefinitionen*: 13 procent har svarat nej och 9 procent svarar vet ej.

Undersökningen, som är genomförd tillsammans med Novus, omfattar 4 674 intervjuer och kan därför brytas ned länsvis. Variationen mellan länen spänner över 18 procentenheter, från Västra Götaland, som har en simkunnighet på 83% och Jämtland, som har en simkunnighet på 65%

- Vi kan se en väldigt stor skillnad i resultaten i de olika länen. En av förklaringarna till det stora glappet, är det faktum att vi har mycket kallare vatten i norr, vilket minskar möjligheterna till bad och simning utomhus, säger Karin Brand.

Fråga: Tror du att du skulle klara av att falla i vattnet, få huvudet under ytan, och efter att åter tagit dig till ytan simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim?

Län Ja Nej Vet ej
V:a götalands län 83% 8% 9%
Stockholms län 82% 13% 5%
Kronobergs län 80% 12% 8%
Södermanlands län 79% 16% 5%
Östergötlands län 79% 13% 7%
Örebro län 79% 13% 7%
Uppsala län 78% 13% 9%
Dalarnas län 78% 7% 15%
Blekinge län 77% 14% 9%
Skåne län 77% 12% 12%
Hallands län 77% 11% 12%
Jönköpings län 75% 15% 10%
Gotlands län 75% 17% 9%
Västmanlands län 75% 15% 10%
Gävleborgs län 74% 14% 12%
Norrbottens län 74% 17% 8%
Kalmar län 73% 13% 14%
Västerbottens län 72% 18% 9%
Värmlands län 68% 16% 16%

Västernorrlands län

66% 20% 15%
Jämtlands län 65% 20% 15%

Presskontakt: Olov Hallberg, olov.hallberg@sls.a.se eller 08-120 102 48