Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Idag publiceras Svenska Livräddningssällskapets tolkning av läroplanen

Svenska Livräddningssällskapet arbetar för noll drunkningar i Sverige och ett viktigt steg i det arbetet
är att hjälpa lärare i skolan att förstå samt undervisa, tolka och följa det som står i skolans läroplan. Därför har vi sedan revideringen av läroplanen, LGR-11, arbetat med en tolkning av de delar som innehåller simnning och vattensäkerhet. Vi får många frågor om läroplanen och vi märker att många lärare är osäkra på hur man ska tolka den.

Därför publicerar vi idag ett dokument som vi hoppas ska fungera som en stöttning till alla de lärare som känner behov av hjälp.

Dokumentet är på totalt fem sidor och är uppdelat årskursvis, där årskurs 1-3 kommer först. Varje avsnitt innehåller de exakta formuleringarna ur ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”, som är publicerad av Skolverket.

Dokumentet är en PDF-fil och finns att hämta här