Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

HLR-konferens 3-4 juni i Tylösand

Svenska Livräddningssällskapet är stolt medlem i HLR-rådet, som är arrangör bakom HLR-konferensen

HLR-konferens 2014

Hjärtstopp vid drunkning inträffar i de mest skiftande miljöer och ställer stora krav på tidiga insatser av såväl enskilda som på räddningsorganisationer och sjukvården.

Det är viktigt att alla som arbetar i HLR-området har goda kunskaper om prevention, tidiga insatser men även fortsatt behandling under och efter hjärtstopp.

På traditionell livräddningsmark kommer en ny Svensk definition för drunkning baserad på det internationella HLR rådets (ILCOR:s) riktlinjer att presenteras. Under kongressen kan du även ta del av den senaste vetenskapen presenterad av välrenommerade Svenska och internationella föreläsare.

Svenska HLR rådets kongress i Tylösand 2014 blir en milstolpe i samverkan mellan myndigheter och organisationer och för att öka kunskapen om HLR vid drunkning. Gemensamt skall vi verka för att öka möjligheterna till god prevention, tidig behandling med HLR och en ökad överlevnad!

Vi vet hur värdefullt det är att alla som arbetar inom HLR-området får träffas och utbyta erfarenheter. HLR2014 blir en mötesplats för räddningsorganisationer och sjukvård med möjlighet att förbättra det akuta omhändertagandet i Sverige.

Vi ser fram emot att se er alla, såväl på kongressen som på middagsunderhållningen.

Mer info och anmälan finns på www.hlrkonferens.se

Varmt välkomna och väl mött i Tylösand i Juni 2014!