Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Green Team

Green Team

Allt färre ungdomar och barn rör sig ute i naturen. Som ett av många sätt att motverka detta initierades 2008 Green Team. Huvudsyftet med Green Team är att få barn och ungdomar intresserade av friluftsliv, natur och miljö. Initiativtagare är Svenskt Friluftsliv, medarrangör är Studiefrämjandet.

Lokalt håller någon av kommunens fritidsgårdar i aktiviteten och genomförare är föreningar med friluftsinriktning på orten. Genom Green Team får kommunerna nya spännande aktiviteter till sina fritidsgårdar och föreningarna får möjligheter att lokalt marknadsföra sig och chansen att få nya medlemmar.

Finns i hela landet

Sedan starten hösten 2008 har Green Team etablerats i 16 kommuner och engagerat cirka 600 barn. Green Teamgrupper har startats i Falun, Haninge, Järfälla, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Nyköping, Torsby ,Trollhättan, Skellefteå , Skövde, Uppsala , Västerås, Örebro, Örnsköldsvik. Ytterligare 28 kommuner har fått frågan om att vara med varav flera överväger att starta under 2013 om tillräckligt antal föreningar från friluftslivet vill delta. Under 2012 inleddes ett samarbete med Studiefrämjandet som medarrangör.

Läs mer i Folder om Green Team, friluftsaktiviteter för barn och ungdomar.

Är du intresserad av att starta Green Team i din kommun? Hör i så fall av dig till Svenskt Friluftsliv, kontaktperson Anders Tysk,
anders.tysk@svensktfriluftsliv.se
tel nr 070-514 01 80