Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

 "Håll ditt löfte till det svenska friluftslivet. Du har stöd av både riksdagen och svenska folket", skriver Ulf Silvander, Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv."

Höst

Så gott som alla i vårt land ägnar sig åt friluftsliv varje år och friluftslivet bidrar till en oomtvistad samhällsnytta i form av bättre folkhälsa, ökad miljömedvetenhet och en meningsfull fritid för våra barn. Trots det har anslaget varit i det närmaste oförändrat de senaste åtta åren. Utan att överdriva kan man säga att det svenska friluftslivet har varit minst sagt styvmoderligt behandlat av regeringen. Efter lång ökenvandring, tändes dock en strimma av hopp i fjol när Socialdemokraterna i sin skuggbudget berättade att de ville dubbla anslaget till det svenska friluftslivet.

Vårt hopp har stigit i takt med att löftet har upprepats i olika sammanhang. Först i en debattartikel i Expressen signerad av riksdagsledamöterna Gunilla C Karlsson och Peter Johnsson, sedan i partiets valmanifest. När Svenskt Friluftsliv en vecka före valet frågade samtliga riksdagspartier om hur de var beredda att stödja friluftslivet, återkom Socialdemokraterna till sitt löfte. NärStefan Löfven, som nybliven statsminister, dessutom tog upp friluftslivets villkor i sin regeringsförklaring, kände vi att frågan äntligen landat på ett bra sätt.

Det är också glädjande att Socialdemokraterna har stöd i sina ambitioner. Båda de andra rödgröna partierna har, i olika sammanhang, gett sitt stöd till tanken om ett fördubblat anslag. Ökade resurser till friluftslivet är därför ingenting som kan prioriteras bort när höstens budgetproposition ska förhandlas.

Av svaren på de frågor som Svenskt Friluftsliv ställde till partierna inför valet, framgår det tydligt att även de andra riksdagspartierna har en mycket positiv syn på friluftslivet och inte kommer att motsätta sig en anslagshöjning.

Det handlar om felräkningspengar i budgetsammanhang -28 miljoner , men skulle göra otroligt stor skillnad för våra 24 organisationer. Det skulle innebära att friluftslivets organisationer skulle kunna ta ut fler barn som får uppleva naturen, öka miljömedvetenheten, förbättra folkhälsan och ge fler en förståelse för Allemansrätten och vad den innebär. Nu har Stefan Löfven en gyllene chans att gå från ord till handling. En chans att infria löftena så att det inte än en gång bara stannar vid vackra ord.

Vår uppmaning till Stefan Löfven är därför: Håll ditt löfte till det svenska friluftslivet. Du har stöd av både riksdagen och svenska folket!

Ulf Silvander, 
Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv

Svenska Livräddningssällskapet är medlemmar i Svenskt Friluftsliv och verkar därför bland annat för ökat anslag till friluftslivet och bevaring av allemansrätten