Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Fortbildning vuxensim i Gävle 7 februari 2015

Fortbildningen hålls av Svenska Livräddningssällskapet Gävleborg och är för dig som är utbildad simlärare av Svenska Livräddningssällskapet, samt intresserad av att jobba med vuxensimskola.

Tid och plats: 7 februari kl 09:00-15:00, Fjärran Höjderbadet, Gävle

Kostnad: 1 350 kr (inkl. moms) för medlemmar i Svenska Livräddningssällskapet. 1 850 kr (inkl. moms) för övriga. Material, förmiddagsfika samt enklare lunch ingår.

Anmälan: Till Catharina Almlöf, catharina@slsgavleborg.se ELLER Runebergsvägen 36, 802 67 Gävle

Anmälan ska innehålla namn, adress med postnummer, personnummer samt eventuellt medlemsnummer i Svenska Livräddningssällskapet och mejladress. 

Avgiften sätts in på bankgiro 5834-7527 eller ange faktureringsadress i anmälan. 

Sista anmälan är 9 januari 2015

Frågor besvaras av Catharina Almlöf på 070-395 13 55

Välkomna!