Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Barns simkunnighet – partierna duckar sitt ansvar

Pressmeddelande: 140912

Sommar

Den värsta drunkningssommaren på länge ligger bakom oss. Under de tre sommarmånaderna drunknade 81 personer. Det är det högsta antalet sedan 2002. 43 av dessa omkom i badolyckor. Svenska Livräddningssällskapet menar att ökad simkunnighet bland barn skulle minska antalet olyckor och har i ett öppet brev till riksdagspartierna frågat vad de är beredda att göra för att simkunnighetskravet i läroplanen ska uppfyllas. Oppositionen anser att nyckeln till bättre resultat ligger i att öka resurserna till skolan, de får visst medhåll av regeringspartierna, men de flesta av dem menar att det är en fråga för kommunerna och somliga anser att det är upp till familjen huruvida barnen kan simma. Det är anmärkningsvärt att partierna inte tydligt vill sätta ner foten och ta större ansvar för simkunnigheten, säger Karin Brand, Generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet (SLS)

I en mätning som Skolverket genomförde 2010, framgick att nästan 7 800 femteklassare inte kunde simma.

- Det är en lika oacceptabelt hög siffra som sommarens drunkningsstatistik. Inget tyder heller på att läget har förbättrats under de tre år som gått sedan undersökningen genomfördes. Tvärtom. I de besparingstider som har följt i spåren av den ekonomiska krisen, har snarare skolornas simhallstid och därmed deras möjligheter att utöva simundervisning minskat, säger Karin Brand, Generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet

Karin Brand och SLS har i ett öppet brev till partierna slagit fast att de vill fortsätta och utvidga sitt viktiga arbete med att lära barn simma och för att vatten även i framtiden ska vara en källa till lust och glädje. För att nå dit anser SLS att tid i simhall ska vara gratis för skolorna, även utanför lektionstid samt att 9 av 10 svenskar anser att barn bör kunna simma redan vid 7 års ålder, varför även simkunnighetskravet ska ingå i förskolans läroplan.

SLS ställer i det öppna brevet avslutningsvis frågan: Vad är ni beredda att göra för att uppfylla läroplanens krav om ni får väljarnas förtroende den 14 september?

De rödgröna partierna

Socialdemokraterna tycker att tidiga insatser är nyckeln och att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner att erbjuda intensivkurser i simning för elever i årskurs 6-9, i anslutning till somrarnas terminsslut. Miljöpartiet vill ge skolorna bättre förutsättningar och menar att framförallt mer tid för undervisning och förberedelser för lärarna är nyckeln, men också mer personal är en viktig åtgärd. Vänsterpartiet håller med om att man på många håll inte tar uppdraget med läroplanen på tillräckligt allvar och poängterar att simkunnighet inte får vara en klassfråga, vilket det tyvärr är idag, men har inga konkreta förslag när det gäller simkunnighet på nationell nivå.

Partierna i Alliansen

Moderaterna svarar att tillgång till badhus är en kommunal fråga och för elever i åk 1 samt i förskolans läroplan finns inga planer på mål eller krav för vad barnen ska kunna. Centerpartiet säger att de tillsammans med övriga allianspartier tagit fram en satsning där medel går till fortbildning för idrottslärare, med en särskild inriktning på att öka simkunnigheten bland eleverna. Angående simhallstid instämmer man med Moderaterna och angående simkunnighetskrav i förskolans läroplan är det inte en fråga som partiet har lyft, men som det finns anledning att titta närmare på. Kristdemokraterna poängterar att föräldrarna har ett ansvar att se till sina barns säkerhet och trygghet och låta barnen få den träning de behöver. Folkpartiet har inte besvarat SLS’s frågor, men det kan vara värt att nämna att det var Folkpartiet med Jan Björklund i spetsen som drev på så att simkunnigheten hamnade i läroplanen 2007.

Sverigedemokraterna har inte besvarat SLS’s frågor.

- Det är anmärkningsvärt att partierna inte tydligare vill sätta ner foten och ta ansvar för simkunnigheten. Vi kommer att arbeta för att simkunnighet fortsatt ska vara en självklar del av skolans ansvar och att kommunerna stödjer skolan i det arbetet genom att avgiftsbefria simhallstiden för all simundervisning under skoltid, avslutar Karin Brand.

Här kan du se alla partiers svar på det öppna brevet

För frågor och intervjuer
Karin Brand, Generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet
076-941 14 64, karin.brand@sls.a.se

Vill du vet mer om simkunnighet och skolan? Gå till vår sektion om skolan, simkunnighet och läroplanen >>>