Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Årets Simskola för alla startar idag

Simskola för alla är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Livräddningssällskapet och Trygg-Hansa, där den senare är finansiär till projektet. Projektet syftar till att nå barn som idag har svårt att ta del av den information och utbildning kring vattenkunskap och simning som finns tillgänglig. Grunden i projektet är att rent konkret utbilda flerspråkiga simlärare i socio-ekonomiskt utsatta områden. Genom att göra detta kan vi nå målgrupper av barn, som av kulturella, religiösa, språkliga, ekonomiska eller andra skäl, idag inte kan gå i simskola. 

Ny utbildning och film

Idag händer två spännande saker i projektet. Dels så börjar årets grupp på sex deltagare sin utbildning till att bli simlärare. Men vi lanserar också en film där du kan se vad vi uträttat i projektet hittills. Kolla in filmen direkt här nedan, eller gå direkt till filmen på vår Youtube-sida

Varför Simskola för alla?

För att det behövs. Ett flertal undersökningar genomförda av Svenska Livräddningssällskapet och Skolverket visar att barn och ungdomar som kommer från andra länder har en mycket lägre simkunnighet än barn födda i Sverige. Det är vår fasta övertygelse att ändra på dessa förutsättningar. Vi kan också se utifrån de konkreta resultaten från projektet mellan 2011-2014 att behovet av flerspråklig och anpassad simskola är stort.

Jag vill skriva om projektet, hur gör jag?

Vi berättar gärna mer!
För pressfrågor, kontakta Karin Levin, karin.levin@sls.a.se eller 08-12010242. 

För utbildningsrelaterade frågor, kontakta Mona Lisa Wernesten, monalisa@sls.a.seeller 08-12010243