Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Anmäl dig till utbildningen Ett säkert bad, Himlabadet 8-9 oktober

Ett säkert bad 

Konsumentverket har beslutat om Vägledning för badanläggningar. Vägledningen gäller samtliga badanläggningar i Sverige och är tänkt att bli en Branschöverenskommelse. 

Svenska Livräddningssällskapet har tagit fram en utbildning, Ett säkert bad, som följer Konsumentverkets vägledning och ger de som arbetar i eller med badanläggningar den kunskap de behöver för att kunna följa vägledningen i alla delar. 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i ett bad, är ansvarig för en badanläggning, säkerhetssamordnare i kommunen eller liknande. Efter utbildningen kommer du att ha grundläggande teoretiska kunskaper och praktiskt kunna tillämpa dem i enlighet med Konsumentverkets Vägledning för badanläggningar. Särskilt fokus läggs på praktisk riskanalys i badanläggningar. Utbildningen ger också exempel på olika hjälpmedel, exempelvis rutiner och blanketter som kan underlätta arbetet med att följa Konsumentverkets Vägledning för badanläggningar och därmed säkerställa en hög trygghet och säkerhet för såväl badgäster som anställda.

Innehåll i utbildningen Ett säkert bad

  • Syfte och tillämpningsområde
  • Badanläggningens ansvar
  • Badgästernas ansvar
  • Säkerhetspolicy, säkerhetsorganisation
  • Riskanalys och systematiskt säkerhetsarbete
  • Kompetenskrav hos badvärdar och säkerhetsutbildning
  • Räddningsutrustning
  • Övervakning och bemanning
  • Säkerhetsinformation/säkerhetsregler

Mer information och anmälan
Utbildningen startar kl. 10.00 den 8/10 avslutas kl 14.00 den 9/10. 

Ytterligare information och anmälan hittar du här. (Välj Ett säkert bad i rullmenyn och kryssa sedan för Sundsvall till höger)

Ytterligare information fås av anders.wernesten@sls.a.se

OBS Begränsat antal platser

Välkomna!