Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

129 människor drunknade 2013

Enligt vår sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor under 2013. Det är 32 fler än under 2012 då 97 personer omkom. 2013 föregicks av fyra år i rad med färre än 100 personer omkomna genom drunkning.

SLS har som nollvision när det gäller antalet omkomna genom drunkning. Under de två föregående åren, 2011 och 2012, har antalet drunknade varit under 100 personer, 95 respektive 97 personer. Antalet barn och ungdomar under 19 år var 2013, 7. 2012 var antalet också 7 och 2011, 9 personer.

Drunkningsolyckor i samband med bad har nära nog fördubblats från 20 personer 2012 till 39 personer 2013. Det kan till del förklaras av soligt och varmt sommarväder.

För komplett statistik, gå till vår sida för drunkningstatistik