Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Välkommen på simlärarutbildning i Skövde 7-8 samt 14-15 december

Svenska Livräddningssällskapet kommer att genomföra första delen av vår simlärarutbildning i Skövde. Efter kursens slut på totalt 100 timmar kan du självständigt driva och ansvara för en simskola vid alla typer av bad.

Datum: Den 7-8 samt 14-15 december

Tider:
Lördagar: 10-18
Söndagar: 9-17

Kostnad: 4500: - inklusive kursmaterial

Mat och logi: Detta står kursdeltagaren själv för.

Om man önskar ett enklare boende finns både vandrarhem och stugor att hyra på Billingehus: http://www.billingensstugby.se.

First Hotell Billingehus är ett bra och centralt alternativ: http://www.firsthotels.se/Vara-Hotell/Hotell-i-Sverige/Billingehus/First-Hotel-Billingehus/

Förberedelser: Uppfylla förkunskapskraven

Packning: Flera ombyten med badkläder, varma kläder att ha på sig mellan baden samt anteckningsmaterial.

Förkunskapskrav:
Du skall under den senaste 12-månadersperioden avlagt godkända prov för Guldbojen.
Vara fyllda 16 år.
Frisk enligt SLS hälsodeklaration.
1000 m simning varav 200 m ryggsim.

För erhållande av behörighet ska eleven vara godkänd av SLS godkänd och behörig simlärarutbildare.

Kursinnehåll:

  • Svenska Livräddningssällskapet som organisation
  • Simteknik
  • Undervisningsmetodik
  • Psykologi och pedagogik
  • Livräddning
  • Olycksfallsvård
  • Simfysiologi
  • Organisation och säkerhet
  • Övrigt


Kurstid: 40 timmar

Efter avslutad teoriutbildning måste du göra 40 timmar praktik samt 10 timmar hemtenta som du redovisar vid ett examinationstillfälle.

Anmälan sker till marie.mohill@sls.a.se via ett mail där du anger namn, personnummer, telefonnummer och adress.

Välkommen med din anmälan senast 29 november!