Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Sista chansen att anmäla sig: "Ett säkert bad" i Göteborg 10-11 december

Så här såg det ut på utbildningen i Stockholm

När? 10-11 december 2013
Var? Sörhallsbadet, Göteborg

Utbildningen följer den Vägledning för badanläggningar som tagits fram av Konsumentverket och som är tänkta att bli en Branschöverenskommelse.

Utbildningen vänder sig till dig som är ansvarig för en badanläggning, säkerhetssamordnare i kommunen eller liknande. Efter utbildningen kommer du att ha grundläggande kunskaper och praktiskt kunna tillämpa dem i enlighet med Konsumentverkets vägledning. Särskilt fokus kommer att läggas på praktisk riskanalys i badanläggning.

Innehåll

  • Säkerhet vid badanläggningar för att förebygga personskador
  • Säkerhetspolicy, säkerhetsorganisation
  • Riskanalys och systematiskt säkerhetsarbete
  • Praktiska övningar i riskanalys
  • Kompetenskrav hos badvärdar och säkerhetsutbildning
  • Räddningsutrustning
  • Bemanning och övervakning
  • Kontroll av tillträde till badanläggningen
  • Säkerhetsinformation

Mer information och anmälan

Utbildningen startar kl. 10.00 den 10 december och avslutas kl 14.00 den 11 december på Sörredsbadet, Göteborg. 
Kursledare är Mikael Olausson och Anders Wernesten.
Ytterligare information kan fås av anders.wernesten@sls.a.se 

Anmälan sker genom formuläret via denna länk

Kurskostnad
I kostnaden för utbildningen ingår dokumentationen Ett säkert Bad som innehåller en mängd material som du 
kommer att ha nytta av i ditt dagliga säkerhetsarbete samt lättare lunch den 10 och 11 december samt fika båda dagarna.
Kurskostnaden är 3 200 kronor som faktureras i samband med anmälan.
Kommun som är EVK-medlem erhåller 20 procent rabatt på ovanstående kurskostnader.

Sista dag för anmälan är den 26 november.
Anmäld plats får överlåtas till annan deltagare. Kurskostnaden för avanmäld plats återbetalas med ett avdrag på 500 kronor om avanmälan görs senast den 25 november annars inte. 

Kursansvarig: anders.wernesten@sls.a.se

Tidigare omdömen från kursdeltagare:
-Jättebra, fick veta det mesta jag ville.
-Tog upp allt.
-Mycket kunskap som jag har nytta av i mitt bad.

Välkomna!