Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Simlärarutbildning 31 okt-3 nov i Höganäs

Som utbildad simlärare av Svenska Livräddningssällskapet kan du driva och ansvara för en simskola vid alla typer av bad.  Under utbildningen får du också material som är kvalitetsstöd och arbetsredskap i ditt arbete som simlärare.

Efter kursens slut kan du självständigt driva och ansvara för en simskola vid alla typer av bad.

Förkunskapskrav

 • Du ska vara 16 år fyllda
 • Du ska under den senaste 12-månadersperioden avlagt godkända prov Guldbojen
 • Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration
 • Du ska kunna simma 1000m
 • Du ska kunna simma 200m ryggsim
 • För erhållande av behörighet ska eleven vara godkänd av SLS godkänd och behörig simlärarutbildare.

Kursinnehåll

 • SLS som organisation
 • Simteknik
 • Undervisningsmetodik
 • Psykologi och pedagogik
 • Livräddning
 • Olycksfallsvård
 • Simfysiologi
 • Organisation och säkerhet

Övrigt

Slutprov för simlärare. Redovisning
Kurstid: 42 timmar teori, 50 timmar praktik (varav 10 av dessa hemuppgift), samt redovisning 8 timmar.

Utbildningsplats: Höganäs Sportcenter

Kursavgift: 4.800kr + 700kr för examinering

I kursavgiften ingår: 
Kurslitteratur Utbildningsbevis lunch och rikligt med fika under kurstid 

Kursledare: Pernilla Ahlström, mobil 0708-342560

Intresseanmälan via formuläret på denna sida, senast den 20 oktober.