Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Sammanställning av drunkningsolyckor september 2013

Vår preliminära sammanställning över omkomna visar att 12 personer omkom genom drunkning under september i år jämfört med 9  personer under september 2012. Totalt har 109 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 81 under samma period förra året.

September  2013 (2012)
Fritidsbåt 1 (5)  
Övriga 11 (4)  
Totalt 12 (9)

Mer om drunkningsstatistiken hittar då på vår sida för statistik

Ytterligare information
Anders Wernesten 070- 592 95 67