Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Moderaterna har insett friluftslivets värde

Moderaterna har insett friluftslivets värde

Vid Moderaternas stämma  i Norrköping, har beslutats att en översyn av det så kallade Idrottslyftet ska göras för att se över förutsättningarna att inkludera en större bredd av aktiviteter i satsningen – däribland friluftsaktiviteter. I praktiken innebär det att idrottslyftet utvärderas för att kunna omfatta fler målgrupper.

- Det är ett mycket välkommet besked från det största regeringspartiet. Det visar att de har förstått vilken stor betydelse som friluftslivet har i det svenska samhället, säger Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv.

Under de senaste två mandatperioderna har anslaget till det svenska friluftslivet i praktiken legat stilla. Det har lett till att friluftsorganisationerna idag lider av en akut brist på resurser. Svenskt Friluftsliv tvingas därför hela tiden säga nej till ansökningar om projekt och aktiviteter som skulle kunna göra stor samhällsnytta, men som nu aldrig blir verklighet.

- Moderaternas förslag skulle, om det blir verklighet, ge oss möjlighet att förändra unga människors liv. Vi skulle kunna bidra till att ännu fler fick komma ut i naturen. Vi skulle kunna hjälpa till med integrationen av nyanlända. Vi skulle kunna utbilda (än mer än vad vi mäktar med nu) i allemansrätt och allemansvett. Vi skulle kunna bidra till en ökad förståelse av miljöproblematiken och mycket, mycket mer. Vi står redo, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. 

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Svenska Livräddningssällskapet är stolt medlem av Svenskt Friluftsliv och en del av det svenska friluftslivet.