Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Många drunkningar i år

Det otroligt fina sommarvädret har lockat många människor till vatten den här sommaren. Tyvärr har det också bidragit till att antalet drunkningsolyckor ökat.

Hittills har totalt 77 personer omkommit i Sverige genom drunkning, jämfört med 61 personer vid samma tid förra året. Se och hör Lars Osterman, vid Svenska Livräddningssällskapet Västernorrland prata om varför så många har drunknat den här sommaren. Inslaget är från SVT Mittnytt.

För komplett drunkningsstatistik, besök vår statistiksida