Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Utbildning: "Ett säkert bad"

När? 2-3 oktober 2013
Var? Mörbybadet, Stockholm

Utbildningen följer de anvisningar för badanläggningar som tagits fram av Konsumentverket och som är tänkta att bli en Branschöverenskommelse.

Utbildningen vänder sig till dig som är ansvarig för en badanläggning, säkerhetssamordnare i kommunen eller liknande. Efter utbildningen kommer du att ha grundläggande kunskaper och praktiskt kunna tillämpa dem i enlighet med Konsumentverkets anvisningar för ett säkert bad. Särskilt fokus kommer att läggas på praktisk riskanalys i badanläggning.

Innehåll

  • Säkerhet vid badanläggningar för att förebygga personskador
  • Säkerhetspolicy, säkerhetsorganisation
  • Riskanalys och systematiskt säkerhetsarbete
  • Kompetenskrav hos badvärdar och säkerhetsutbildning
  • Räddningsutrustning
  • Bemanning och övervakning
  • Kontroll av tillträde till badanläggningen
  • Säkerhetsinformation

Mer information och anmälan

Utbildningen startar kl. 12.00 den 2 oktober och avslutas kl 13.00 den 3 oktober i SLS kurslokal, Johannesfredsvägen 5, 
168 69 Bromma. Praktiska övningar i bl.a. riskanalys kommer att äga rum i Mörbybadet under kurstiden.
Kursledare är Mikael Olausson och Anders Wernesten.
Ytterligare information kan fås av anders.wernesten@sls.a.se 

Anmälan sker genom formuläret via denna länk

Kurskostnad

I kostnaden för utbildningen ingår dokumentationen Ett säkert Bad som innehåller en mängd material som du 
kommer att ha nytta av i ditt dagliga säkerhetsarbete samt lättare lunch den 2 och 3 oktober samt fika båda dagarna.
Kurskostnad vid anmälan senast den 15 augusti, 2 900 kronor som faktureras i samband med anmälan.
Kurskostnad vid anmälan efter den 15 augusti, 3 900 kronor som faktureras i samband med anmälan.
Kommun som är EVK-medlem erhåller 20 procent rabatt på ovanstående kurskostnader
Sista dag för anmälan är den 20 september.

Anmäld plats får överlåtas till annan deltagare. Kurskostnaden för avanmäld plats återbetalas med ett avdrag på 500 kronor om avanmälan görs senast den 6 september annars inte. 

Kursansvarig: anders.wernesten@sls.a.se

Välkomna!