Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Flytvästar och flytplagg - en faktabroschyr

Flytvästar och flytplagg

I Sverige omkommer i genomsnitt cirka 35 personer per år i fritidsbåtsolyckor. Lågt flytvästanvändande är en av de största orsakerna till att så många människor drunknar varje år. Därför har vi i samarbete med Transportstyrelsen tagit fram en faktabroschyr.

Här följer ett kort utdrag av nyckelfakta ur broschyren:

  • I Sverige omkommer i genomsnitt cirka 35 personer per år i fritidsbåtsolyckor.
  • Oftast inträffar olyckorna nära land och i lugnt väder.
  • Fall över bord och kantring är de vanligaste orsakerna till olyckorna.
  • Ungefär hälften av båtolyckorna sker i samband med fritidsfiske.
  • Hälften av de omkomna är män över 50 år.
  • Drygt hälften har druckit alkohol.
  • Den akuta dödsorsaken är, praktiskt taget alltid, drunkning.
  • Endast en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg.
  • Många av dessa dödsolyckor hade kunnat undvikas med enkla medel.

Broschyren är gratis, får gärna spridas och kan laddas ned här