Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Anvisningar för badanläggningar satta tillsammans med Konsumentverket

Med anledning av de drunkningsolyckor och drunkningstillbud som inträffat de senaste åren har Konsumentverket startat ett projekt kring säkerheten vid badanläggningar 2012.

Badanläggning

Syftet har varit att ta fram anvisningar för säkerheten vid badanläggningar för att förebygga allvarliga olyckor. Arbetet har resulterat i dokumentet ”Anvisningar för badanläggningar”, som nu kommer gälla som riktlinjer för samtliga badanläggningar i Sverige.  

Anvisningarna innehåller bland annat:

  • Säkerhetspolicy och organisation
  • Riskanalys och systematiskt arbete
  • Kompetenskrav hos badvärdar och säkerhetsutbildning
  • Räddningsutrustning
  • Bemanning och övervakning

Gällande kompetenskrav hos badvärdar anger anvisningarna att:

”de teoretiska kompetenskraven hos badvärd ska minst vara SLS-utbildning poollivräddare, alternativt motsvarande kunskaper i L-ABCDE samt HLR, barn-HLR och dokumenterad kunskap i vattenlivräddning”

Vi anser att adekvat utbildning på personalen är ett mycket viktigt steg för ökad säkerhet.  Sverige följer nu den enhetliga standard i Europa som grundar sig på International Life Saving federation Europe’s (ILSE) framarbetade utbildning för poollivräddare.

Svenska Livräddningssällskapets roll* i arbetet har varit att bidra med vår mångåriga erfarenhet och gedigna expertis och vi är nöjda med att resultatet och att anvisningarna blivit så tydliga och konkreta. Vi ser fram emot att hjälpa badanläggningarna att arbeta med anvisningarna och kommer bjuda in till en informationsträff under hösten.

Anvisningarna finns i sin helhet på Konsumentverket hemsida och kan hämtas både elektronisk och beställa per post

*Arbetet har utarbetats i samverkan med företrädare från badanläggningar, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Badmästarförbundet, MSB och Svenska badbranschföreningen