Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Simskola för alla

Som en del av vår nollvision - noll drunkningar - arbetar vi aktivt för att hitta målgrupper som har svårare att tillskansa den utbildning och information som finns tillgänglig i samhället. Det handlar om en mängd olika faktorer: ekonomi, språk, kultur eller ovana vid vatten.

Med detta som grund, startade vi 2011 projektet Simskola för alla. Det finansierades då av Postkodlotteriet och syftade till att utbilda flerspråkiga simlärare som kommer från andra kulturer, utanför Sverige. Det var ett väldigt givande projekt med konkreta resultat, vilket inspirerade oss att fortsätta med arbetet på längre sikt.

Därför har vi nu beslutat att fortsätta med arbetet. Tillsammans med vår samarbetspartner Trygg-Hansa, som numera är finansiär till Simskola för alla, nystartar vi nu arbetet med Simskola för alla. Vi kommer under 2013 utbilda 12 st flerspråkiga simlärare.

Du hittar mer information om projektet och utbildningen under sidan Simskola för alla