Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Simlärarutbildning på Vikenbadet i Furulund 26-27 april och 3-4 maj

Förkunskapskrav

Du ska vara 16 år fyllda

Du ska under den senaste 12-månadersperioden avlagt godkända prov Guldbojen

Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration

Du ska kunna simma 1000m

Du ska kunna simma 200m ryggsim.

Kursinnehåll

SLS som organisation

Simteknik

Undervisningsmetodik

Psykologi och pedagogik

Livräddning

Olycksfallsvård

Simfysiologi

Organisation och säkerhet

Övrigt

Slutprov för simlärare. Redovisning

Kurstid: 42 timmar teori, 50 timmar praktik (varav 10 av dessa hemuppgift), samt redovisning 8 timmar.

Kursledare Marie Swenson

Pris 4 500:- + 1000:- för Slutprovet.  Anmälningsavgift 500:- återfås inte vid ev återbud.

Anmäl dig till Marie Swenson  0703-738323 alt Stävie Elvavägen 126 24494 Furulund.

Anmälan senast den 10 april 2013.

Välkommen!

Se gärna vår utbildningssida för våra övriga utbildningstillfällen