Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Simlärarutbildning i Göteborg 29/10-2/11

Välkommen till Svenska Livräddningssällskapets utbildning till Simlärare i Göteborg den 29/10-2/11 2012.

Förkunskapskrav

Du ska vara 16 år fyllda

Du ska under den senaste 12-månadersperioden avlagt godkända prov Guldbojen

Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration

Du ska kunna simma 1000m

Du ska kunna simma 200m ryggsim.

Kursinnehåll

SLS som organisation

Simteknik

Undervisningsmetodik

Psykologi och pedagogik

Livräddning

Olycksfallsvård

Simfysiologi

Organisation och säkerhet

Övrigt

Slutprov för simlärare. Redovisning

Kurstid: 42 timmar teori, 50 timmar praktik (varav 10 av dessa hemuppgift), samt redovisning 8 timmar.

Kursledare: Johanna Högberg

Pris: 4 750 kr

Anmälan till: www.slsgoteborg.se.

Vid frågor kontakta Elisabeth Lind, elisabeth.lind@slsgoteborg.se, 031-81 82 36.

VÄLKOMMEN!