Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Sammanställning av drunkningsolyckor under oktober 2012

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 7 personer omkom genom drunkning under oktober i år jämfört med 4 personer under oktober 2011. Totalt har 84 personer omkommit i år genom drunkning vilket är tre fler än under samma period förra året då totalt 81 personer omkom.

2012   oktober     2011
   2      fritidsbåt     1
   5        övriga       3
   7        totalt       4

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under oktober 2012, och ytterligare drunkningsstatistik hittar du här

Ytterligare information
Anders Wernesten 070 592 95 67