Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Lag om flytvästar måste bli verklighet nu

Pressmeddelande 120809

Enligt Svenska livräddningssällskapets undersökning, genomförd på 1 500 personer mellan 19-70 i år boendes i Sverige, vill 85 % av svenska folket se en lag om flytvästar för barn och 60 % en lag om flytvästar för vuxna.
År 2011 omkom 95 personer genom drunkning i Sverige. 40 av dessa olyckor, 42 %,  var fritidsbåtolyckor, alltså olyckor som har skett i samband båtar på sjöar eller hav. Det är den enda olyckstyp som ökat sedan 2008 och den kraftigaste ökningen har skett mellan 2010 och 2011 – då ökade antalet drunkningar genom fritidsbåtolyckor med 38 %.

Svenska livräddningssällskapet har som en del i Sjösäkerhetsrådet, sedan några år tillbaka fastslagit att ökat flytvästanvändande är en av de tre viktigaste punkterna för att minska antalet fritidsbåtolyckor. Vi bedömer att minst åtta av tio som omkommit i fritidsbåtsolyckor skulle ha överlevt om de använt flytväst.
En annan undersökning, presenterad av Trygg-Hansa i dagarna, pekar på att flytvästanvändandet är mycket lågt.

Svenska livräddningssällskapet har vid ett flertal tillfällen de senaste åren påpekat att en lag om flytvästar måste genomföras. För varje månad beslutet fördröjs dör ytterligare 2-3 personer. Nu måste lagen verkställas - innan fler människor omkommer i fritidsbåtsolyckor.

Ytterligare information
Anders Wernesten 070 592 95 67