Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Nya sjölagen har brett stöd enligt våra undersökningsresultat

Söndagen den 5 augusti, publicerades en debattartikel i SvD Brännpunkt underskriven av ett antal kända svenskar. Artikeln kritiserar den svenska sjöfyllerilagstiftningen hårt, vilket vi tycker är beklagligt. Vi är omnämnda i artikeln och brinner mycket för denna fråga, varför vi vill klargöra vår ståndpunkt samt presentera undersökningsresultat i frågan.

-       Sjöfyllerilagen finns till, för att alkoholkonsumtion leder till försämrad reaktionsförmåga och ökat riskbeteende, vilket inte hör hemma i en båt längre än 10 meter.

-       Vi är för rådande lagstiftning. Som en del i Sjösäkerhetsrådet ligger det högt upp på vår agenda att verka för ökad säkerhet på Sveriges vatten och för några år sedan fastslog rådet att alkoholpåverkan var ett av de tre största problemen kopplade till fritidsbåtolyckor. De andra två var lågt flytvästanvändande och bristande kunskap om båtsäkerhet.

-       Svenska Livräddningssällskapet, liksom 8 av 10 vuxna svenskar*, anser att det är lika omdömeslöst att köra båt alkoholpåverkad, som att köra bil alkoholpåverkad

 * Svenska Livräddningssällskapet har under 2012 genomfört en attitydundersökning på 1 500 personer boendes i Sverige i åldersspektrumet 19-70 år. En grupp av frågor som ställts handlar om attityder till alkohol förknippat med vatten och specifikt till sjöfylleri. Resultaten av dessa frågor finns kan du läsa i denna pdf

Media har rapporterat om detta flitigt igår och idag och här kan du också läsa en intervju av Anders Wernesten, i SvD

 

För frågor och intervjuer, kontakta

Anders Wernesten

070-592 95 67

anders.wernesten@sls.a.se