Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Konferenser om vattensäkerhet

Vattensäkerhetskonferens

Svenska Livräddningssällskapet har under ledning av MSB och tillsammans med flera myndigheter och organisationer deltagit i framtagandet av en guide i vattensäkerhet för kommuner och andra anläggningsägare.

Guiden tar upp regler, drunkningsförebyggande åtgärder för olika miljöer, systematiskt säkerhetsarbete kopplat till kommunala handlingsprogram, incidenthantering och tips på hur kommunen kan informera allmänheten.   

Målgrupperna för guiden är främst säkerhetssamordnare, ansvariga inom räddningstjänst, skola-, bygg-, fritids- och parkförvaltningar, stadsplanerare samt verksamhetsansvariga vid privata som kommunala badanläggningar. 

Konferenserna genomförs på följande orter:

Under 2012 och 2013 inbjuds landets kommuner till en rad regionala konferenser där man kan ta del av guidens innehåll samt diskutera vattensäkerhetsfrågor. Hittills är två datum och orter spikade:
 
Preliminärt kommer konferenser också att äga rum i Stockholm, Värmland, Blekinge och Norrbotten. Datum och plats meddelas senare.
 
Se MSBs sida  för mer information