Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Konferens om vattensäkerhet i Skärhamn

Under 2013 håller Svenska Livräddningssällskapet, MSB, Boverket, Konsumentverket, SLU Movium och Svenska Badmästareförbundet ett antal konferenser om hur man ökar vattensäkerheten i sin kommun.
 
Under konferenserna presenteras bland annat vilka regler som gäller, råd om säkerhetsåtgärder och systematiskt säkerhetsarbete, incidenthantering, simundervisning, säkerhet i badhus, bostadsområden, kajer och stränder. Vi hoppas kunna inspirera och stötta dig i ditt arbete med vattensäkerhet.
 
Konferenserna är främst till för dig som är säkerhetssamordnare, ansvarig inom räddningstjänst, skola-, bygg-, fritids- och parkförvaltningar, stadsplanerare eller verksamhetsansvarig vid badanläggningar. Nästa konferens är den 9 mars.
 
Datum: 19 mars
Plats: Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn
Tid: kl 9.10 - 15.30
 
Anmälan till konferensen hittar du på http://www.tjorn.se/vattendag och priset för konferensen är till 250 kr.