Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Guide till ökad vattensäkerhet

Framsidan av Guide till vattensäkerhet

Som en del av vår nollvision, noll drunknade, deltar vi en mängd samverkansarbeten för att bidra till säkrare bad- och båtmiljöer. Nu är "Guide till ökad vattensäkerhet - för kommuner och andra anläggningsägare", ett samarbete mellan MSB, Svenska Livräddningssällskapet och ett antal ytterligare organisationer släppt och finns tillgänglig att ladda ned.

Guiden är också en del av en turné som genomförs under 2012 och 2013. Mer om denna turné, platser och orter, kan du läsa här.

Guiden hämtar du här och för ytterligare information kan du även gå in på MSBs sida.