Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

För första gången i Sverige - riktlinjer för all utbildning i första hjälpen

Pressmeddelande, Stockholm 6 mars 2013

Första hjälpen-rådet

Svenska första hjälpen-rådet har enats om riktlinjer som ska gälla för samtlig utbildning inom första hjälpen. Vi uppmanar alla som arbetar med första hjälpen-utbildning att ta del av de nya riktlinjerna.  

Riktlinjerna är anpassade till svenska förhållanden och lagar. Den svenska anpassningen har granskats och godkänts av Första hjälpen-rådets expertgrupp. Riktlinjerna är en del av kvalitetssäkringen för att säkerställa att allmänheten och frivilliga första hjälpare får utbildning i första hjälpen i enlighet med rådets standard.

Riktlinjerna grundar sig på de första internationella riktlinjerna som producerats av International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, International first aid and resuscitation guidelines 2011 samt 2010 American Heart Association and American Red Cross Guidelines for First Aid och syftar till att främja harmonisering av första hjälpen-metoder i Sverige, samt förtydliga evidens inom första hjälpen.

De nya riktlinjerna kan hämtas, i sin helhet, på http://sfhr.se/riktlinjer-for-forsta-hjalpen/

Svenska första hjälpen-rådet består för närvarande av fyra ideella aktörer: Svenska Livräddningssällskapet, Röda Korset, Civilförsvarsförbundet och Svenska rådet för hjärt-lung-räddning.

För frågor, kontakta

Jan Alsander, Civilförsvarsförbundet

070-5642679

jan.alsander@civil.se

Mona Lisa Wernesten, Svenska Livräddningssällskapet

076-9411463

monalisa@sls.a.se

Lars Adamsson, Röda Korset

08-4524610

lars.adamsson@redcross.se

Helene Bylow, Svenska rådet hör hjärtlungräddning

070-5286928

helene.bylow@hlr.nu