Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Fatima - en inspirerande berättelse om rädsla för vatten

Igår publicerade DN en artikelserie - "Vattnet och vi" - där första delen handlade om Fatima, som nyligen övervunnit sin rädsla över vatten. Vi blir glada och stolta och jobbar ännu hårdare med vårt projekt - Simskola för alla -  finansierat av Postkodlotteriet.

Berättelsen, som kan läsas i sin helhet här, handlar om Fatima, som i hela sitt liv har varit rädd för vatten. Hon berättar att 

– Jag tycker att det är så vackert att promenera vid vattnet inne i Stockholm på somrarna, men jag undvek alltid att gå för nära för risken att trilla i. Det var väldigt ångestladdat.

Vi får också höra om känslan av utanförskap och som en person med annan religiös bakgrund, i Fatimas fall muslimsk, där det i många lägen kan vara svårt att ta del av undervisning som har formats under svenska normer, i synnerhet när det kommer till idrott och simning.

– Det var bara så det var, det var inget jag ens själv ifrågasatte, men jag tyckte att det var hemskt att inte får vara med. Jag kände mig utanför – och jag ville ju också simma!

Det här är en vanligare situation än vad man kan tro. Många svenskar tar simundervisning och rätten att kunna lära sig simma för given och ibland glömmer vi att många människor har en annan bakgrund, talar ett annat språk eller styrs av andra religiösa och kulturella traditioner.

Fatimas berättelse påminner oss inte bara hur viktigt vårt arbete är, det påminner oss också om ett projekt - Simskola för alla -  som vi driver, med finansiering av Postkodlotteriet, under 2011 och 2012. Projektet är startat för att skapa bättre förutsättningar för människor med liknande bakgrund och situation som Fatima.

Projektet syftar till att utbilda flerspråkiga simlärare med annan bakgrund än svensk, för att skapa bättre förutsättningar för de personer som idag har svårt att tillskansa sig den simundervisning och de simskolor som finns i Sverige. Projektet utbildade 12 st simlärare under 2011, och 11 st av dem arbetar idag aktivt med barn i simskolor i någon form.

Fem av simlärarna

Under 2012 har projektet fokus på coachning och stöttning av de aktiva simlärarna. Totalt har projektet nått över 1200 barn med information och undervisning om vattensäkerhet. Här finns en artikel ur SvD om Simskola för alla.

Simskola för alla är ett av våra viktigaste projekt just nu och vi tror och hoppas att det är första steget till en stor satsning på flerspråkiga simlärare de kommande åren.