Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Dags att nominera styrelsekandidater

Svenska Livräddningssällskapets valberedning är i full gång med sitt arbete inför årsmötet 2013.

Du, som medlem, har nu möjlighet att föreslå en eller flera kandidater till en styrelsepost i riksorganisationens styrelse. Lämplig bakgrund och/eller kunskaper kan vara inom ekonomi, marknadsföring och juridik, självklart är det en merit om du har erfarenhet inom simning, livräddning eller vattensäkerhet.

Valberedningen eftersträvar en god regional fördelning och jämn könsfördelning.

Senast den 15 mars ska ditt skriftliga förslag vara valberedningen tillhanda.

Valberedningens kontaktuppgifter:

Kristina Sahlin, fregattvagen@gmail.com     035-30878 el 0731-401631
Kjell Thuresson, bmkthuresson@tele.se   0498-296009 el 0731-410266
Hans Öhman, hans.oman@bredband.net  0703-996931