Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Branschöverenskommelse för ökad säkerhet

Branschöverenskommelse för ökad säkerhet

Konsumentverket har under 2012 startat ett projekt gällande säkerheten vid badanläggningar. Anledningen är de drunkningsolyckor och drunkningstillbud* som inträffat de senaste åren där barn varit inblandade. Målet med arbetet är att tillsammans med aktörer på området ta fram riktlinjer för säkerheten vid dessa anläggningar med syfte att förebygga allvarliga olyckor, främst drunkning.

Arbetsgruppen som är aktiv i projektet består av Konsumentverket, Svenska Livräddningssällskapet, MSB, Sveriges Poolproducenter, Badmästareförbundet samt representanter från badanläggningar.

Svenska Livräddningssällskapets roll i arbetet är att bidra med expertis och tyngd i vattensäkerhetsfrågorna. Vi har genom vårt långsiktiga arbete med att få ned antalet drunkningsolyckor och därmed komma närmre vår nollvision – noll drunkningsolyckor – samlat på oss stor erfarenhet kopplad till säkerheten kring badanläggningar.

Arbetet spänner över en mängd säkerhetspunkter, där vi anser att tillsyns- och utbildningsfrågorna är extra viktiga. Tillsammans med Konsumentverket och MSB planerar vi att under 2013 genomföra en informationskampanj, som tar avstamp i just tillsynsfrågan. Ytterligare ett viktigt mål med arbetet är att peka ut formella utbildningskrav, som enligt en branschöverenskommelse ska gälla för samtliga badanläggningar i Sverige.

- Vi ser fram emot att vara med att avsluta det redan framgångsrika arbete som Konsumentverket har inlett och tror att slutresultatet kommer bidra starkt till ökad säkerhet på Sveriges badanläggningar, säger Anders Wernesten som är Svenska Livräddningssällskapets expert på drunkningsstatistik.

* Här kan du hitta Socialstyrelsens statistik över olyckor i badhus och vattenland som arbetsgruppen utgått ifrån