Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

97 människor drunknade 2012

Drunkningsantal 2003-2012

Som en del i vår, Svenska Livräddningssällskapets, vision om noll drunkningsolyckor, redogör vi varje år för antalet drunknade i Sverige. Vi kan nu konstatera att 97 personer – varav 7 barn – drunknade 2012, vilket är fjärde året i rad det drunknar färre än 100 personer.

Nyckeltal

-       Olyckor kopplade till fritidsbåt har minskat från 40 (2011) till 23 (2012).
-       10 personer omkom i isolyckor jämfört med 6 personer 2011.
-       87 procent av alla som drunknade var män, en ökning med 4 procentenheter från 2011.
-       Fler än 16 liv skulle kunna ha räddats om obligatorisk användning av flytväst skulle införas i Sverige

Alldeles för lågt flytvästanvändande

Svenska Livräddningssällskapet har sedan många år tillbaka verkat för införandet av en lag kopplat till flytvästanvändande i Sverige. Beräkningar visar att 7 av 10 liv skulle räddas om samtliga båtresenärer använde flytväst.

Enligt en undersökning genomförd av Trygg-Hansa i somras, struntar många i att använda flytväst när de kastar loss. 14 procent av svenskarna uppger att ingen på båten brukar bära flytväst och 17 procent svarar att bara barnen använder flytväst. Sämst på att använda flytväst är invånarna i Jönköpings och Kronobergs län, där svarar 22 procent att ingen på båten använder flytväst.

Parallellt med dessa siffror anser också 60 procent av svenskarna, enligt vår egen undersökning genomförd i mars 2012, att det bör vara en lag på flytväst för både barn och vuxna när de åker båt.

Män kraftigt överrepresenterade

Trenden för män, och i synnerhet män över 60 år är tydlig. 87 procent av det totala antalet drunknade var män, för 2011 var motsvarande siffra 83 och för 2010 81 procent.

Enligt vår egen undersökning genomförd i mars 2012, förklaras detta till viss del av ökat båtanvändande hos män, men den största förklaringen ligger i ökat riskbeteende och en lägre respekt för vatten och vattennära aktiviteter.

Samtlig statistik

Samtlig drunkningsdata hittar du här

För frågor, kontakta

Anders Wernesten
anders.wernesten@sls.a.se070-592 95 67