Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Nya kunskapsbanken

Nya kunskapsbanken

Måste barn drunkna?

Att man lärt sig simma är ingen garanti för att man inte kan hamna i en drunkningssituation. Framförallt är det en kunskapsfråga.

Många fler liv kunde räddas om det fanns fler människor som visste hur man agerar i en nödsituation. I vattnet, på isen eller i båten. Därför har vi skapat en webbaserad kunskapsbank som kan spridas och delas.

På webbsajten kan användarna ladda upp lektioner, som andra lärare, utbildare och föräldrar kan titta på, diskutera och ladda ner.

All kunskap är helt gratis. Och alla bidrar med egna erfarenheter och sin personliga pedagogik.

Välkommen in på www.barnenslivraddningsskola.se

Beställning

Vårt befintliga material beställs helt gratis i vår webshop, som du kommer till om du klickar här

Från gammalt till nytt: Bad-, båt- och isvett

Fram till 2011 såg materialet annorlunda och bestod av tre olika häften. Ett för båtvett, ett för badvett och ett för isvett.

Badvett, båtvett, isvett

Det nuvarande materialet, Barnens Livräddningsskola, ersätter alltså de gamla häftena, så använder man fortfarande det gamla ser vi gärna att man beställer det nya.

Material till för alla barn i årskurs 1-3

Arbetshäftet

Fler än 1,3 miljoner elever, deras syskon och föräldrar har i och med Barnens Livräddningsskola fått vattenkunskap för att själva kunna undvika att hamna i svårigheter och risksituationer i och i närheten av vatten. Men de har även lärt sig hur de på bästa sätt kan hjälpa andra som råkat ut för olyckor. Varje år distribueras fler än 300 000 elevhäften och 15 000 lärarhandledningar till Sveriges alla elever i årskurserna 1, 2 och 3.

Barnens Livräddningsskola följer målen i grundskolans läroplan som säger att:

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Första hjälpen och hjärt- och lungräddning, Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap enligt principen för förlänga armen, under olika årstider.

Även kunskap om solen

Sedan 2006 innehåller Barnens Livräddningsskola kunskap om solen och dess strålar. Sommar, simma och sol hör ju ihop. Målet med att förmedla denna kunskap till eleverna är att tidigt ge en kunskap och en attityd till hur solen kan påverka oss och vår hud på ett ,ibland inte enbart positivt sätt.

Lärarhandledning

Det finns också en lärarhandledning, för att underlätta för dig som lärare att kunna använda materialet i just din klass. Lärarhandledningen hämtar du som en pdf här och skriver ut själv